Geplaatst in Indianen

Standing Rock, een oproep aan de mensheid om te ontwaken

logo-de-vrije

http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/12/standing-rock-een-oproep-aan-de-mensheid-om-te-ontwaken/

Geplaatst door:: Redactie – 7 december 2016  13820  Reacties staat uit

voor Standing Rock, een oproep aan de mensheid om te ontwaken

standing-rock-1-1De vreedzame protesten van de “water beschermers” in Standing Rock tegen de Multi Miljarden Corporatie en het Bankierskartel, die hun zinnen hebben gezet op een oliepijpleiding, die dwars door het Heilige land van de inheemse bevolking in Dakota wordt aangelegd, is een zeer belangrijke symbolische gebeurtenis die betrekking heeft op ons allemaal, wereldwijd.

Het protest zelf kan gezien worden als een heilige ceremonie op het wereldtoneel die namens de hele mensheid wordt uitgevoerd- dat wil zeggen- namens ons allemaal. Het is alsof er hiermee een diep universeel conflict dat verborgen zit in ons menselijk brein, door Standing Rock plotseling zichtbaar wordt. Hier vindt een confrontatie plaats van twee volledig gepolariseerde wereldopvattingen en manieren van leven. Aan de ene kant is er het perspectief dat al het leven eert en leven in een bewuste relatie met de aarde. Aan de andere kant is er de industriële beschaving die de aarde ziet als een object om te worden gebruikt om winst mee te maken. Het is een perspectief waardoor de biosfeer wordt vernietigd. De biosfeer is het ‘Life support’ systeem van onze planeet. Meer tegengestelde wereldbeelden als deze zijn er niet te bedenken.

Het conflict bij Standing Rock is een herhaling van steeds terugkerende gebeurtenissen in verschillende gedaanten. Deze gebeurtenissen vinden niet alleen nu wereldwijd plaats, ze hebben door de hele geschiedenis plaatsgevonden. Machthebbers hebben talloze malen misbruik gemaakt van hun macht over hen die die macht niet (willen) hebben door hun land en de grondstoffen in hun bodem in beslag te nemen. Volgens het oorspronkelijke plan zou de pijpleiding vlak langs de stad Bismarck lopen. Deze stad heeft overwegend blanke inwoners. Nadat de inwoners protest hadden aangetekend omdat ze bang waren voor lekkages die hun drinkwater zou kunnen aantasten is de aanleg van de pijplijn verschoven naar de huidige locatie. Voor de Amerikaanse inheemse bevolking is dit een herbeleving van het oorspronkelijke trauma toen de Europeanen arriveerden en niet alleen met geweld hun land in beslag namen, maar ook een raciale en culturele genocide uitvoerden op de bevolking.

Door de Heilige Inheemse begraafplaatsen plat te walsen en te vernielen, is het alsof de geest van de inheemse voorouders, die hier genadeloos door de Amerikaanse cavalerie werden afgeslacht, wakker is geworden. Bezield door deze geest bestrijden moedige indianen bij Standing Rock nu de demonische krachten die al eeuwenlang hun volk, hun land, en hun heilige erfgoed verwoesten. De inheemse Amerikaanse demonstranten beschouwen zichzelf als de hoeders en beschermers van het water, van het land en van de aarde als een samenhangend systeem waarmee niet langer geknoeid mag worden. Die taak ligt niet alleen op de schouders van de Dakota indianen, maar bij ons allemaal. We zijn allen de hoeders van deze planeet en beschermers van het leven zelf. Dit draagt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee.

Op zondag 4 december werd bekend dat het ‘Army Corps of Engineers’ 3,8miljard dollar heeft geweigerd, waardoor er geen toestemming verleend wordt om de Dakota Access Pipeline over het terrein van het Oceti Sakowin kamp te laten lopen en dat deze omgelegd dient te worden. S ’Avonds werd deze overwinning uitbundig gevierd, maar zo werd er onmiddellijk aan toegevoegd: De strijd is pas echt over, als het miljardenbedrijf achter de Dakota Access Pipeline met al zijn apparatuur volledig vertrokken zal zijn.

En dat die strijd nog niet over is blijkt uit de verklaring van het bedrijf waarin wordt aangeven dat ze zich in de afgelopen 3 jaar volledig aan de regels hebben gehouden. Volgens hen is dit door de jaren heen schriftelijk en publiekelijk bevestigd door het Army Corps of Engineers’.  Daarom weigert het bedrijf om een andere route te kiezen. Ze voegen hieraan toe dat de demonstranten zich op verboden terrein bevinden en daarmee de wet overtreden. Hierbij gaan ze volledig voorbij aan het feit, dat zij geen enkel recht van spreken hebben omdat dit land toebehoort aan de Amerikaanse inheemse bevolking. Het standpunt van het miljardenbedrijf – waarin ook Nederlandse banken hebben geïnvesteerd- weerspiegelt de waanzin, die de industriële grootmacht wereldwijd aan het teisteren is. Gesteund door en in samenspel met politie, overheid, rechter en de mainstream media is “Big Oil’ er -tot dusver- in geslaagd om de openbare middelen te gebruiken voor de bescherming van hun particuliere belangen.

Op 20 november jl. vond er een confrontatie plaats waarbij een uiterst wrede politiemacht de ‘waterbeschermers’ aanviel en vervolgens via de publieke media de leugen naar buiten bracht dat de demonstranten de gewelddadige aanstichters zouden zijn geweest. Als gevolg van deze politieaanval raakten een van de stamoudsten levensgevaarlijk gewond, een vrouw permanent blind aan één oog, nadat ze vol met traangas in haar gezicht was gespoten en honderden anderen gewond. Het departement dat hiervoor verantwoordelijk is, hangt nu een rechtszaak boven het hoofd wegens buitensporig geweld.

Wat in Dakota plaatsvindt noemen de Indianen “Wetico”, de geest van het kannibalisme. Wetico is een geestelijke aandoening, waarbij lichaam en ziel geheel worden gevuld met een demonische waanzin. De zwarte slang, die gesymboliseerd wordt door de olie pijplijn en waartegen de Standing Rock Sioux zich verzetten, is voor hen de geest van Wetico. De “Blanke Man” eet alles, inclusief Moeder Aarde, zeggen ze.

Degenen die besmet zijn geraakt, of zijn overgenomen door de Zwarte Slang (Wetico) “consumeren” eindeloos, als een onverzadigbare kannibaal, de levenskracht van anderen voor hun privédoeleinden en onverzadigbare hebzucht, zonder iets van waarde terug te geven aan degenen van wie ze het stelen. Op collectief niveau wordt dit perverse proces weerspiegeld in de consumptiemaatschappij waarin wij leven. De consumptiemaatschappij maakt dat degenen die erdoor zijn geabsorbeerd steeds meer willen hebben, alsof men is uitgehongerd en een bodemloos gat probeert te vullen.

Dit proces van door obsessie compulsieve consumptie, is een weerspiegeling van een diepe innerlijke spirituele leegte, die zo typerend is voor de huidige samenleving.

Jack Forbes, een ‘Native’ Amerikaanse wetenschapper, schreef: ”Deze ziekte, de Wetico (kannibaal) psychose, is de grootste epidemie aller tijden. Wetico is een collectieve psychose die vergeleken kan worden met een virus van de psyche dat onze geest derangeert waardoor we niet langer kunnen bepalen wat echt belangrijk is in ons leven. Wetico is de oorzaak achter het onmenselijk handelen van mensen, waardoor zij niet alleen de mensheid volledig vernietigen, maar ook zichzelf. Een typisch geval van morele krankzinnigheid.”

Het oerproces van ‘goed tegen kwaad’ wordt uitgespeeld bij Standing Rock. De volgende voorbeelden geven een idee van met welk kwaad we worden geconfronteerd.

Energy Transfer Partners benutten de chaos rond de recente presidentsverkiezingen als afleiding om op de dag van de verkiezingen aan te kondigen dat ze twee weken later zouden gaan starten met boren in het gebied van het meestomstreden deel rond Standing Rock.

  • Door hun machtige positie is Big Oil erin geslaagd de belastingbetaler het geld te laten betalen dat wordt ingezet om hun eigen belangen te beschermen.

  • Het is aan de sociale media en Drone2bwild te danken dat er überhaupt informatie over Standing Rock naar buiten komt omdat de publieke media puur fungeert als de propagandamachine van de heersende macht, die -als zie niet al desinformatie verspreiden-nauwelijks beschrijven wat er werkelijk gaande is.

  • Sommige onafhankelijke journalisten zijn gewelddadig mishandeld en zelfs gearresteerd toen ze verslag uitbrachten uit over de protesten.

  • Het gaat zelfs zo ver dat een veteraan, een specialist in informatietechnologie, de vliegtuigen die overvlogen herkende als vliegtuigen die zijn uitgerust met wat hij “scramblers’ noemt die een witte ruis veroorzaken met als doel de internetverbinding met Standing Rock te blokkeren.

  • Er worden chemische stoffen verspreid die het klimaat daar tot een barre winter heeft omgetoverd.

Het splitsen van de wereld in goed en kwaad en jouw eigen opvattingen te identificeren met het goede, is een hellend vlak waardoor in het verleden vele miljoenen onschuldige mensen de dood vonden. Als er echter ooit een situatie is geweest die duidelijk aantoont waar het in werkelijkheid om gaat, dan is dit wel bij Standing Rock. Hier speelt zich zowel letterlijk als symbolisch een oorlog af tussen leven en dood. Wanneer de tegenstellingen tussen de beide partijen zo enorm zijn als hier, dan kan dit worden gezien als een signaal dat er zich iets nieuws aan het ontwikkelen is. Dit kan worden beschouwd als een zegen.

De Bijbel verwijst naar het aspect van het veelzijdige Wetico pathogeen als Mammon (de demon van de liefde voor geld) en het maakt duidelijk dat we niet twee heren kunnen dienen; ofwel we dienen God en daarmee het leven, moeder aarde en het creatieve veld, ofwel Mammon, de geldduivel en de destructie van de planeet en de mensheid.

Degenen die de Mammon dienen worden gedreven door niets anders dan macht, controle, hebzucht en geld. Het is alsof ze zijn overgenomen door iets buiten zichzelf – ze zijn niet in staat tot iets anders dan dwangmatig handelen in de hebzucht naar geld en macht. De vernietiging die ze hiermee veroorzaken is immens. Alles wat voor gewone mensen waarde heeft, wordt door hun slechts beschouwd als pion, obstakel, grondstof of consument al naar gelang het in hun kraam te pas komt. Hiervan is Big Oil een duidelijk voorbeeld. Het is van cruciaal belang dat de mensheid zich bewust van wordt van de vijandige en destructieve aard van de ‘machthebbers’. Wat in Standing Rock plaatsvindt is niet uniek, het gebeurt overal. Het verschil is alleen dat de inheemse bevolking van Dakota opstaat tegen de onderdrukkers.

Meer dan 300 stammen zijn in Standing Rock samengekomen om gezamenlijk één front te vormen. Dit op zichzelf is al ongekend, omdat sommige van deze stammen sinds onheuglijke tijden vijanden van elkaar waren. Door uit de illusie van machteloosheid te stappen, herkennen de stammen nu de kracht die ontstaat als ze zich gaan samenvoegen tot één geheel. Dit is een proces dat zich langzamerhand wereldwijd zal gaan voltrekken. Het is de grootste nachtmerrie van de onderdrukkers, die maar al te goed beseffen dat op het wakker worden van de mensheid geen antwoord hebben.

Een ander prachtig voorbeeld dat in de afgelopen weken zichtbaar is geworden, is de aanwezigheid van veteranen in Dakota, die zich verraden voelen door de Amerikaanse overheid. Onder valse voorwendsels zijn ze oorlogen ingelokt, die zwaar traumatische littekens hebben achter gelaten. Afgelopen zondag waren er al ruim 7000 veteranen die zich aanboden om een menselijk schild te vormen rondom de demonstranten om de rubberen kogels en de gewelddadige politiemacht op te vangen. Er was hun verteld gasmaskers, oordopjes en kogelvrije vesten aan benodigdheden mee te brengen maar geen drugs, alcohol of wapens.

Op maandag 5 december maakten honderden veteranen uit de hele Verenigde Staten onder leiding van Wesley Clark Jr. een kniebuiging voor de inheemse bevolking en smeekten hen om vergiffenis voor de begane misdaden uit naam van het Amerikaanse leger. In een ontroerende ceremonie onder leiding van Arvol Looking Horse, Faith Spotted Eagle, Leonard Crow Dog, Phyllis Young, Ivan Looking Horse en vele andere inwoners van Turtle Island, werden de veteranen uit naam van het Amerikaanse leger vergeven voor de genocide op de inheemse bevolking. Dit eedelmoedige gebaar is een stap in de richting van solidariteit.

We staan hier samen als één om de inheemse rechten en Moeder Aarde te verdedigen. Onze reis van solidariteit is hiermee begonnen”

Een verdere bedreiging die nog het hoofd moet worden geboden, vormt de uitspraak van president-elected Donald Trump, die samen met een aantal leden van zijn nieuwe kabinet de hoofd sponsors zijn van de Dakota Access Pipeline. Hij stelt voor om het betreffende land te privatiseren en de inheemse bevolking de kans te geven mee te profiteren van de opbrengsten. Zijn opzet is om de inheemse bevolking op deze manier tegen elkaar op te zetten omdat er altijd een bepaalde groep zal zijn die het geld boven het Heilige land van de voorouders verkiest.

Eén ding is zeker; Deze pijpleiding IS NOG NIET DOOD, en het is nog niet voorbij. Het bericht dat wordt verspreid is dat de pijpleiding wordt omgeleid, maar de nieuwe route is nog niet bepaald. Ongeacht waar deze pijpleiding terecht zal komen, het blijft een van de levensgevaarlijke bedreigingen voor zowel moeder natuur als voor de mensheid. Energy Transfer Partners hebben aangegeven zich niets te zullen aantrekken van de beslissing van de “Army Corp. of Engineers” en met hun werkzaamheden doorgaan zoals gepland.

Klokkenluider John Bolenbaugh, een voormalige werknemer in de olieinsustrie, die al zijn spaargeld heeft gebruikt om de olievervuiling te documenteren en die een schikking van 60 miljoen dollar om hem de mond te snoeren heeft afgewezen, legt uit waarom wereldwijd de pijpleidingen een groot gevaar opleveren en ook zijn ontworpen om problemen te veroorzaken. Oliebedrijven profiteren namelijk van de verzekeringsmaatschappijen die grote bedragen uitkeren om hun eigen rommel op te ruimen. Deze rotzooi is giftig als gevolg van de molotov cocktail van chemicaliën die wordt gebruikt om de teerzanden te verdunnen. John Bolenbaugh moest, toen hij nog werkte in de olie-industrie, niets hebben van milieuactivisten. Hij werd wakker toen hij ontdekte hoe ziek mensen hierdoor werden. Toen hij de ernst van de situatie besefte kon hij niet anders dan hiertegen in actie te komen. John is een encyclopedie als het gaat om de verschrikkingen van de grote olie.

et wordt tijd dat we gaan beseffen dat dit wat in Standing Rock plaatsvindt ons allemaal betreft en dat we gaan meehelpen de boodschap te verspreiden om deze prachtige planeet te redden voordat het te laat is.

Geschreven door: Harriet Algra

Bron:

Redhawk

Drone2bwild

http://www.awakeninthedream.com/standing-rock/

http://www.geoengineeringwatch.org/power-structure-wages-weather-warfare-against-dakota-pipeline-protesters/

http://www.orrazz.com/2016/12/1043-police-is-spying-on-and-blocking.html

Whistleblower John Bolenbaugh tears up explaining Standing Rock’s importancehttps://www.youtube.com/watch?v=yVPKKNLb1N8

http://www.salon.com/2016/12/05/we-beg-for-your-forgiveness-veterans-join-native-elders-in-celebration-ceremony/

https://www.rt.com/viral/369218-dapl-rerouting-decision-celebration/

https://www.sott.net/article/335742-After-Dakota-Access-Pipeline-victory-veterans-may-be-headed-to-Flint-Michigan

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s