Geplaatst in Indianen

Tecumseh (Shawnee)

Kaikoesie Adankuna ( https://stichtingkaikoesie.wordpress.com/) had op 6 december 2017 een artikel over Tecumseh geplaatst op Face Book. Ik op Wikipedia gaan kijken kwam ik dit tegen.

Tecumseh (9 maart 1768 – Chatham-Kent5 oktober 1813) was een bekend Shawneeleider. Zijn leven stond in het teken van de vereniging van de inheemseAmerikaanse volken in een gemeenschappelijke bescherming van hun land.

Tecumseh was als jongen zeer geïnteresseerd in de blanke medemens, maar kreeg al snel in de gaten dat deze ‘groep’ verdragen sloot met dubbele tong. De blanken sloten meestal twee vredesverdragen met de inheemse volkeren; één in de lokale Indiaanse taal met daarop allerlei afspraken en beloften vermeld, en een tweede in de Engelse taal. Later kwam dan vaak uit dat de Engelse versie van een dergelijk verdrag een totale overgave van hun territorium inhield.

Daar alleen de Engelse versie door rechters als een geldig document in een ‘officiële’ taal werd gezien, achtten de blanken het gerechtvaardigd wanneer zij zich hierna land toe-eigenden (het verdrag was immers door de Indianen zélf ondertekend).

Tecumseh besteedde vrijwel zijn hele volwassen leven aan het proberen op te zetten van een verenigde krijgsmacht onder de vele Indiaanse stammen, om zo de “Blanke Indringer”tegen te houden. Hij wist dat het verjagen van de blanken naar Europa absoluut onhaalbaar was. Om de vele stamhoofden te overtuigen van zijn zienswijze heeft Tecumseh vele reizen gemaakt, van Mexico tot Canada en van Oost- naar West-Amerika. Veel stamhoofden geloofden Tecumseh niet, zagen niet in dat de blanken ook hún gebieden zouden willen innemen of waren jaloers op zijn populariteit bij jongere krijgers. Daarnaast meenden zij vaak dat ‘de blanken’ onderhand wel genoeg land bezaten en dat Tecumseh de toekomst veel te zwart inzag.

Tecumseh, die tijdens zijn leven zijn volk steeds meer in het nauw zag gedreven, ontwikkelde op den duur zóveel haat tegen de steeds verder oprukkende Amerikaanse kolonisten, dat hij zich uiteindelijk genoodzaakt zag zich aan te sluiten bij de Engelsen, die oorlog voerden met de Amerikanen.

Zelfs zijn grote tegenstander William Henry Harrison, de latere president van de Verenigde Staten, zag hem als een genie zoals men er maar zelden een tegenkomt. Tecumseh was een fel tegenstander van de landhongerige Amerikanen, maar was een humaan strijder. Vanaf zijn jeugd had hij zich altijd verzet tegen het doden van vrouwen en kinderen en tegen het martelen van vijanden.

Tecumseh werd in feite al in 1811 beslissend verslagen door Harrison in de slag om Tippecanoe, bij de plaats waar hij en zijn jongere broer Tenskwatawa, bijgenaamd de Profeet, een dorp hadden gevestigd. Tecumseh had Harrison laten weten dat hij een wervingstocht ging ondernemen onder zuidelijke stammen en dat hij daarna eventueel bereid zou zijn om af te reizen voor overleg met de president in Washington. Tijdens zijn afwezigheid sloeg Harrison toe. Het verbond met de Engelsen dat hierna werd gesloten, was niet veel meer dan een naspel.

Tijdens de Oorlog van 1812 werd Tecumseh in 1813 op 45-jarige leeftijd gedood in de slag bij de Thames bij het huidige Chatham in Ontario. Zijn lichaam werd nooit gevonden, hetgeen tot veel mythevorming leidde.


Tegenwoordig staat Tecumseh vermeld op de lijst van 
nationale helden van de Amerikanen, het volk dat hij tijdens zijn leven juist zo bestreed.

In 1868 maakte Benson John Lossing een portret van Tecumseh, gebaseerd op een schets van Pierre le Dru. Lossing dacht dat Tecumseh een Britse generaal was en beeldde hem af in Brits uniform.

Nogmaals bedankt Kaikoesie Adankuna voor het op wijze van Tecumseh.

https://stichtingkaikoesie.wordpress.com/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tecumseh_(Shawnee)

Advertenties
Geplaatst in Indianen

DREAMCATCHER

Op FaceBook kwam ik laatst iets tegen wat mij enorm veel aan spraak.

Ze hadden een foto geplaatst van een vijftal DREAMCATCHER. Als je er op drukte, wat ik als liefhebben hiervan heb gedaan, kwamen er betekenissen ervan in beeld.

Ik heb er een 2 tweetal genomen, die mij, wat afbeelding betreft, zeer aan spreken. Ik kwam uit op nummer 1 en nummer 4.

Hieronder kun je de betekenissen lezen.

1.Je bent conservatief, betrouwbaar en betrouwbaar. Je vertrouwt nogal van anderen, hoewel je in het begin heel voorzichtig bent totdat je zeker bent van de andere persoon. Tegelijkertijd heb je ook een grote behoefte aan vertrouwen. Je bent niet impulsief of spontaan – je denkt altijd voordat je in je eigen tijd spreekt en handelt en alles doet in je eigen tempo. U neemt tijd om uw gevoelens te verwerken en te delen. Je bent echt en oprecht, en je neemt je verantwoordelijkheden serieus. je bent over het algemeen vrij even temperig, tenzij je emoties overnemen – dan kun je zowel moodig als overdreven emotioneel worden, of cool en onverschillig. Je bent gevoelig voor de behoeften van anderen en zorgt voor je nauwe vriendenkring. Terwijl je vriendelijk en gezellig bent, heb je liever het gezelschap van je eigen nauwe groep vrienden. Je bent een redder en liefde om je nodig te hebben, maar een van je lessen is om eerst jezelf te houden van jezelf – je leeft van je hart en bent altijd bezig om eerst de behoeften van anderen te stellen. Je kan stijf zijn – je houdt vast aan wat je bekend maakt en het is moeilijk om je van je weg te zwaaien – je doet hardnekkig dingen, ook al is er een betere manier. Je moet richting en volgorde in je woon- en werk ruimten hebben – onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid overweldigen je.

4.Je bent gevoelig en medeleven, begrijpen en ondersteunend, denken aan anderen voor jezelf. Je bent de persoon die anderen komen om hulp. Als je nodig hebt, motiveert je, maar soms maken mensen van je gebruik. Je bent een zachte en vrije geest. Je gevoelens lopen diep en je kan heel gevoelig zijn voor pijnlijke reacties van anderen, hoewel je het nooit zou laten zien, je hebt een rustige en rustige kwaliteit en een stille waardigheid over jou. Mensen zijn getroffen op je charismatische en verleidelijke energie. Je bent meestal introvert, in plaats van buitengewoon en kan de indruk geven dat je verlegen bent, hoewel dit niet het geval is. Je bent creatief en vind je persoonlijk in de meeste van je inspanningen, met inbegrip van je jurk en huis decoratie – je houdt van de onconventionele. Je bent idealistisch, en vaak onpraktisch, met een grote fantasie, dromen van een toekomst in een ideale fantasiewereld waar je de lelijke kant van de realiteit uitsluit – je ziet er door het roze gekleurde bril naar het leven. Mensen die je niet begrijpen, denken soms dat je excentrisch bent omdat je zoveel tijd doorbrengt in je fantasiewereld.

Note Con: of dat allemaal zo waar is? Maar soms zitten er dingen tussen, waarvan ik dan denk, je slaat de spijker precies op zijn kop. Wat dat precies is, laat ik aan U fantasie over.

Geplaatst in Indianen

Veren Bij De Indianen En Wat Ze Betekenen

Iets waar ik me al vele tientallen iets van wil weten (dus waar ik me bezig mee houw), is de betekenissen van de veren bij de Indianen. Ik heb alleen het lef nog niet om ze daadwerkelijk te gebruiken, maar wie weet, kom dat nog.

Als je alles vrij vertaald, gebruiken wij nog steeds bepaalde dingen, waar men bij de indianen al eeuwen lang gebruik van maken. Alleen wijn noemen dat nu eenmaal anders of wij hebben bepaalde dingen gewoon vervangen.

Ik heb eens wat betekenissen, waar ik volkomen achter staat en wat ik zelf ontzettend pracht vind en hoop het ooit nog eens te gebruiken (en dan zonder een grote uitleg te geven), op geschreven hier.

Vaak worden indianen geassocieerd met veren.

Meestal krijgen krijgers een veer wanneer zij iets deden waarvan de stam vond dat het moedig was. Maar de eerste veer kreeg een jonge krijger, wanneer hij volwassene werd beschouwd. Dat ging gepaard met een voor bereiding van dagen vasten en mediteren. Nadat hij een veer had ontvangen dan kon hij hem dragen of aan een stok bevestigen die bij speciale gelegenheden werd gebruikt.

Tijdens de strijd droeg de krijger vaak maar enkele veren. Wanneer een krijger genoeg veren had verzameld dan werd er een hoofdtooi van gemaakt. Omdat iedere veer een eigen betekenis had, werd het bij elkaar binden van de veren gezien als nog krachtiger.

Alleen mannen, vrienden of krijgers hielden zich bezig met het maken van de hoofdtooi. Omdat de indianen de adelaar als een boodschapper van God zagen, werd de Gouden Adelaars veer als hoogst haalbare gezien.

Naast de veren van een adelaar werden er ook veren van andere vogels gebruikt zoals van de havik of kraai.

Veren werden ook gebruikt als symbool voor een huwelijk en in persoonlijke relaties. Het is vergelijkbaar met de ring die wij nu tijdens het huwelijk gebruiken. De eigenaar van de twee veren (man of vrouw) behield beide veren tot hij of zij de persoon tegen kwam met wie hij wilde trouwen. Wanneer men een veer dan weg gaf zij de weg gever tegen de ontvanger: “Ik heb je nodig. Ik ben niet in staat om alleen te vliegen. Alleen wanneer we onze handen en harten één laten worden, zullen wij de liefde van de adelaar ervaren. Fysiek bij elkaar zijn is niet nodig, wanneer dit wel mogelijk is dan wordt onze spirituele eenheid groter.”

Ofwel:

Ik zal altijd bij je zijn zolang je deze veer bij je draag. Let wel er hoefde geen sprake te zijn van een huwelijk. Het kon ook over vriendschap gaan. De uitwisseling van de veren vond altijd plaats zonder het medeweten van anderen. Vaak werd een dappere krijger gezien met in de manen van zijn paard één veer geknoopt of werd een jonge vrouw gezien met één veer aan kleding of tent, niemand wist van wie deze veer was………

Verentooi:
Meestal uit adelaars veren bestaande hoofd versiering, die bij de volkeren van Prairies en Plains vooral als kenteken diende van functionarissen in bepaalde krijgers bonden. Er bestonden aanmerkelijke verschillen in vorm, het aantal veren en de manier waarop ze op een leren kap waren aangebracht. Als cirkel van adelaars veren symboliseerde de tooi vaak de zon. Nu geldt de verentooi als een symbool voor de ‘de indianen’ en heeft hij zich inmiddels ook verbreid onder volkeren waar hij oorspronkelijk onbekend was.

Daarnaast gebruiken ze op vele manieren, zoals wij dat nu noemen, homeopathie Hieronder zijn er een paar, die je zeker bekend in je oren zal klinken.

Ziel:
Het meestal onzichtbare levens- en bewust zijn principe van de mens en ieder ander levend wezen, die door een ziel een persoon wordt. Het grootste deel van de Noord-Amerikaanse volkeren veronderstelde minstens twee van dergelijke principes: Een aan het lichaam gebonden ´adem´- of ´levensziel´ als levens principe en een ´vrije´ ziel als bewustzijn principe, die in de droom het lichaam kon verlaten. Het lot van deze zielen na de dood varieert, waarbij er een vaak als doods geest nog enige tijd in de buurt van het graf verblijft, terwijl de andere naar gene zijde vertrekt (naamsziel, reincarnatie). Dieren beschikken vaak slechts over een collectieve ziel, die door een ´soort eigenaar´ of heerser resp. heerseres door de dieren belichaamd wordt.

Zonnedans:
Het belangrijkste, gemeenschappelijke religieuze feest bij de volkeren van de plains, dat ten tijde van de zomerse bizon jacht gehouden werd ten behoeve van het welzijn van de deelnemers, maar ook van de hele gemeenschap. Bij het in een apart hiervoor gebouwde zonnedans hut meerdaagse feest legden de dansers geloften af, waarin zij bovennatuurlijke wezens persoonlijke offers als dank voor hun hulp beloofden. Vanwege de hiermee verbonden zelf marteling als het toppunt van barbarij werd de zonnedans in 1881 door de Amerikaanse regering verboden, maar sinds de jaren 1960 wordt hij weer alom gedanst.

Zweethuis (zweethut):


Gebouw waarin een zweetbad genomen kon worden, dat in grote delen van Noord-Amerika zowel voor de lichamelijke als de geestelijke reiniging noodzakelijk was. In Noord- en Zuidwest-Alaska, in Californië en in het pueblo-gebied, waar het zweten werd veroorzaakt door de hitte van het vuur, diende het zweet huis in de winter tevens als mannenhuis (qasgiq). In het Zuidoosten woonden in vergelijkbare winterhuizen (hot houses) ook vrouwen. Een grotere verbreiding hadden stoombaden in de vorm van kleine, koepelvormige gebouwtjes waarin water op verhitte stenen werd gesprenkeld; zij werden meestal door een persoon tegelijk gebruikt, maar de laatste tijd dienden zij vooral op de plains ook als plaatsen van ritueel onder een ceremonieel leider.

Tipi (Dakota, ´woning´):


Term voor de kegelvormige, met leer overdekte tent van de plains-volkeren. Een tipi bestaat uit een dragend geraamte van drie of vier ongeveer 7m lange stokken, die schuin worden neergezet en net onder de top aan elkaar zijn vastgebonden; daartussen worden daarna meer stokken neergezet zodat een rond grondplan ontstaat. Het tentzeil bestaat uit een dozijn of meer bizon huiden, en wordt aan de voorkant met houten pennen gesloten. Voor de invoering van het paard was de tipi noodgedwongen klein, daarna kon de doorsnee ca. 6m bedragen. Door de constructie kon hij snel worden opgebouwd en afgebroken, waardoor de mobiliteit van de plains-volkeren toenam.

Geplaatst in Indianen

Wounded Knee documentaire

Na jaren lang zoeken, kon ik hem afgelopen week (23 juni 2017) eindelijk op schijf branden en deze dan in mijn DVD recorder afspelen.

Ja, de aan houder wint, zullen we maar zeggen

Ik weet nog zo goed, mijn kennis in 1973 was alleen niet zo goed als hij nu is, maar ik wilde die documentaire graag zien op de TV in die tijd. Na het zien van van deze documentaire was ik helemaal van slag. Thuis werd gelijk gezegd, wat zit jij je eigen druk te maken over een stelletje indianen.

Het is begonnen met de Amerikaanse Indianen. Ik vraag me wel af, hoe is het mogelijk dat ik de Middeleeuwen met de Indianen met elkaar verbind. Eigen zijn dat totaal twee werelden.

Ja, dat is ook wel. Mijn huis is eigenlijk in de stijl van de middeleeuwen, terwijl ik toch een grote dreamcather (dit gebruik ik als een soort schilderij) heb hangen, maar tussen twee schilden van King Richard en King Arthur. En heb ik een 3D foto hangen naast mijn harnas. Als jij het nog snap……

Uiteraard beruik ik in de privé sfeer Indiaanse gebruiken en weten er ik er wel genoeg van af (je kan eigenlijk nooit genoeg weten). Verschillende gebruik ik eigenlijk niet. Zoals de Chanupa Wakan (vaak ten onrechte aan geduid als Vredespijp). Maar dat heeft meer te maken dat ik zelf niet rook. Ik weet dan weer wel, dat men het kan gebruiken, zoals sigaren rokers dat doen. De rook in je mond laten ronddraaien. Of kruiden mengsel nemen.. Maar ja zoals ik al zei, rook ik zelf al een jaar of 30 niet meer.

En het gebruik van de veren die de Amerikaanse Indianen gebruiken. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, dat ik dat niet hele maal begrijp. Nu hou ik van veertjes. En heb die al, weet ik hoe lang al, op verschillende hoeden gedaan. En ik heb een hele pot/fles vol met veertjes.

De veren werden nooit op kleding gebruikt of ion het haar gedragen Zij werden wel gebruikt als symbool bij het huwelijk of persoonlijke relatie. Vergelijk het een beetje met de ring die we tijdens bij ons huwelijk gebruiken. Er hoef geen van een huwelijk, het kan ook over vriendschap gaan. De uitwisseling van veren vond altijd plaats zonder het medeweten van anderen. Bij jonge vrouwen, die een veer kregen, werden deze op de kleding of aan hun tent gemaakt. Maar niemand wist van wie deze veer was.

Er zo zijn er meer van dat soort dingen.

In de loop der jaren, mede door mijn kennis en de komst van Internet ben ik in contact gekomen met indianen uit Columbia, Suriname en Peru. Ik doe wel bepaalde rituelen van ze. Zoals een verbinding tekening, rouw betekenis en de windrichting op mijn arm. Dat doe ik dagelijks (de rouw betekenis niet, want ik ben gelukkig niet zo vaak in mijn leven in de rouw (als iemand overlijd of). Maar het verbinding teken en de wind richting doe ik dagelijks. Zodat ik dagelijks daar aan herinnerd wordt.

Ik ben beslist geen Indiaan, maar ik draag alle indianen op de wereld een heel, maar ook een heel warm hart toe.

Toen ik die documentaire Wounded Knee op de DVD zat te kijken, sprongen de tranen in mijn ogen. Ik moest gelijk denken, dat er, wat een president betreft, niet zo heel veel, zeg maar helemaal niets, was veranderd. Dus zijn we nog steeds bij af.

Ik heb verschillende symbolen van de Indianen horoscoop in huis. Een hert, mijn oudste dochter en mijn jongste zoon, een foto van mezelf met een uil op mijn hand, mijn jongste dochter, Een slang, van mijn kleinzoon.

Dus indianen lopen als een rode draad in mijn leven.

Het mooiste is eigenlijk de TV serie van Merlin. Nu weet ik niet precies in wel seizoen en aflevering dat is, maar Merlin heeft een bepaald middelde nodige. Dan haalt hij een Indiaans gebruik naar voren. En dan is de verbinding tussen de middel eeuwen en de indianen, gemaakt, zou ik maar zeggen.

In de periode tussen 1970 en 1975 ben ik achter mijn eigen ding gekomen. Deze documentaire over Wounded Knee heeft daar zeker een hele grote bij dragen aan geleverd.. En daar ben ik nog steeds enorm dankbaar voor.

Geplaatst in Indianen, Wat me bezig hou

De Surinaamse Vlag

Mij is altijd al gevraagd, en dat al meer dan 35, 40 jaar: Wat heb jij met Suriname.

En eigenlijk kan ik maar een antwoord geven. Het was in 1960, toen ik in de eerste klas van de lagere school kwam te zitten (nu is dat groep 3) kwam gelijktijdig een kleurling. Hij bleek een Surinamer te zijn. Van discriminatie had ik in de tijd nooit gehoord en werd ook totaal niet op aan gewezen als ik met hem aan het spelen was of zo. Of later, ik zou een jaar of 9 á 10 zijn geweest, dat ik op een vrije woensdag middag naar hem toe fietsten en met hem ging voetballen.

Veel later kwam ik er achter dat er in Suriname ook indianen woonde. In 1973 was ik geïnteresseerd geraak in de Amerikaanse Indianen. Toen ik later, misschien in 1980 of zo, met de indianen in Suriname in contact kwam, was dat erg moeizaam. Internet bestond toen helemaal nog niet en de informatie die ik toen kon krijgen waren toch boeken in de bibliotheek of eventueel in krant.

Toen ik in 1997 met internet in aanraking kwam en niet veel later ook zelf internet kreeg (wat was dat duur in de tij zeg. Voor iedere minuut betaalde je net zoveel als een tik/kosten van een minuut telefoneren). Eigenlijk ion 2001 had ik vrij toegang op Internet wat heel goed betaal baar was. Naast dat ik bepaalde dingen van muziek op zocht, zocht ik ook naar de indianen in Suriname.

Dat was allemaal, zeker in het begin., niet zo heel makkelijk, omdat er zo goed als geen informatie er was. Een paar jaar later werd Internet wereldwijd ontdekt en er kwam steeds meer informatie. Maar toch duur het nog tot zeker 2010 toen ik via internet ook de Colombiaanse indianen ontdekt. Toen ging er een hele nieuwe wereld voor me open. Langzaam maar zeker verplaatsen mijn aandacht van de Amerikaanse Indianen naar de indianen in Columbia, Peru en Suriname.

Nu kan ik eigenlijk wel zeggen dat deze veel belangrijker zijn geworden dan de Amerikaanse Indianen. Ook mijn kennis in de cultuur sprak mij veel meer aan.

Nu ben ik de Amerikaanse Indianen nooit vergeten en dat ik ook nimmer doen ook. Ik hou nog steeds erg veel van.

Hieronder de betekenis van de Surinaamse vlag.

Rood: Vooruitgang en strijd voor een beter bestaan

Wit: vrijheid en gerechtigheid (vrede)

groen: vruchtbaarheid van het land

De ster: gouden toekomst. De scholieren wordt geleerd – eenheid. De positie van de punten zijn een enorm debat geweest in 1975. De twee punten die omlaag wijzen staan voor “met beide benen stevig op de grond.

Geplaatst in Indianen

Mooie Armbandjes

Het mes snijdt dus aan drie kanten

Nu heb ik een lieve vriendin en via haar heb ik een poosje geleden heb ik een paar arm bandje besteld bij de Stichting Kaikoesie Foundation. Die zijn natuurlijk allemaal keur netjes af geleverd.

Maar, buiten dat ik mezelf “vermooid” heb, steun ik nog een geweldig mooi doel ook. Op de eerste plaats de Kaikoesie Foundation. Dan de opbrengst van de armbandjes en niet in de laatste plaats,: deze zijn armbandjes en niet in de laatste plaats,: deze zijn gemaakt door een Indiaanse vrouw uit het dorp Pierre-Kondre aan de Marowijnerivier. Zij verdiend op deze manier de kost voor haar 3 kinderen. Het rapen van de zaden en het boren ervan is tijdrovend. Deze dame koopt de zaden en boort de zaden met een boormachine. De stichting Kaikoesie aan haar heeft inmiddels de kosten over gemaakt.

Van de Stichting Kaikoesie Foundation heb ik al eens aan dacht hier op de weblog besteed. Het is hier te lezen. https://cmmoerenhout.wordpress.com/2017/05/21/kleding-inzameling-stichting-kaikoesie/

Ik zeg op mijn beurt, ga een eens kijkje daar nemen en neem eens contact met hun op. Ik weet zeker dat ze iets moois voor je hebben. Bovendien steun je nog een geweldig goed doel ook.

Met dank aan Inge van de Kaikoesie Foundation.

Geplaatst in Indianen, Wat me bezig hou, Wetenschap

Een tijdelijke tatoeage van jaguasap

 

De Embera in Columbia, hebben geweldige mooie versiering op hun huid. Men noem dat een tatoeage. Maar niet zo maar een.

Onderstaande informatie heb ik hier vandaan gehaald.

https://justliketotravel.nl/panama-embera-indianen/

Deze worden genaakt met jaguasap. Deze tatoeages blijven zo’n 8 dagen zitten en ze verdwijnen dan van zich.

Zover ik dat allemaal weet, hebben ze allemaal een betekenis. Wij, in de Westerse wereld kennen dar helemaal niet. Ik maak er zelf, teken het zelf ook op mijn arm. Voor hebben die de betekenissen van “verbinding symbool met mijn moeder” en een andere heeft als betekenis de “windrichting”. Ik vertaal dat als een symbool van dat het goede langs alle kanten kan komen.

Ook de Indianen uit Suriname hebben bepaalde tekeningen. Ze gebruik ik sinds kort het rouw teken. Gelukkig voor mij heb ik dat niet zovaak nodig. Maar als de datum van mijn moeders overlijden is, tekening ik deze altijd.

Nu heb ik die jaguasap niet tot mijn beschikking en ook het apparaatje (als ik dat zo mag zeggen) heb ik ook niet. Nu tekenen ik dat met speciale viltstiften en deze blijven een dag zitten, want als ik mezelf was, was ik er ook die tekening eraf. Dus moet ik dat dagelijks doen. Dat vind ik zelf niet erg, omdat dan mijn rede steeds weer naar boven komt. Steeds word ik daar dan weer meer geconverteerd.

Het leuk voor mij is, dat het iedere dag weer anders is, omdat ik dat niet aldoor het zelfde krijgt. Mijn mijn lijntjes of streepjes (als je dat zo mag zeggen) kan ik niet zo strak zetten, tekenen, als de indianen dat doen.

De vrouwen daar hebben een bloot bovenlijf. De blote bovenlijf wordt steeds vaker bedekt met een topje wat gemaakt is van kralen en muntjes. Ook dragen ze fel gekleurde omslag rokjes, die dan weer wel gemaakt zijn in China.

En dan hebben ze allerlei armbanden op hun bovenarm zitten. De ene is nog mooie als de anderen

Dus als je me tegenkomt en je zie wat tekeningen en bovenarm banden, dan weet je waar deze vandaan komen., Ik draag deze bovenarm banden uit respect naar heb toe. Ook de tekeningen die ik op mijn arm zet, heb ik uit respect voor hen. Voor alle indianen.

Dus dat heb ik niet zomaar voor de leut. Ik ben een voorstander, voor die culturen. En soms denk ik wel eens dat mijn wie gewoon op een verkeerde plek heeft gestaan. Mijn speur toch naar het verleden bracht mij dat mijn biologische oma een half bloedje moet zijn. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Eindelijk thuis.

Jagua Tattoo: Oorsprong, toepassing en werking

Op internet vond ik de hieronder staande informatie. Ook het adres van nu website staat erbij.

https://www.jaguahenna.com/nl/jagua-tattoo

Jagua is een tijdelijke tattoo gel gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten. Met JaguaHenna™ maak je een donkerblauwe zwarte tattoo die tot 15 dagen zichtbaar is. De tattoo gel is gemaakt van een veelvoorkomende vrucht (Genipa Americana) die groeit in het Zuid Amerikaanse regenwoud. De rijpe vruchten van de Genipa fruitboom worden ook gebruikt voor traditionele jams, desserts en dranken. Daarnaast wordt het zelfs gebruikt (dankzij antibacteriële en antibiotische eigenschappen) tegen verkoudheid, keelpijn, bronchitis, en andere kwalen!

De Jagua vrucht komt uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud en wordt al eeuwenlang gebruikt om het lichaam te versieren. Precies hoelang het wordt gebruikt is onduidelijk omdat er weinig contact was/is met de westerse samenleving. Sterker nog, er zijn nog steeds veel inheemse stammen die nog nooit contact met westerlingen hebben gehad! Het is wel bekend dat hun kennis wordt doorgegeven van generatie op generatie. Elke stam heeft daarom zijn eigen manier van het creëren van een Jagua tattoo. Met Jagua verf worden daar ingewikkelde patronen getekend als versiering voor ceremonies en feesten.


Deze inheemse stammen vertelden ons over hun gebruiken en de belangrijke rol die Jagua in hun leven speelt. Wij zijn dan ook trots om de eerste te zijn die Jagua verantwoord in Nederland kan aanbieden. Kortom. dankzij de indianen van Zuid Amerika kunnen wij ook genieten van natuurlijke, veilige en tijdelijke tattoeages!


Geplaatst in Indianen

FESTIVAL

 

RUIGMARKT 4-5 JUNI

Datum: Zo 4 juni 2017 – ma 5 juni 2017

Aanvang 12.00

Entree Gratis

RuigMarkt 4-5 juni

Three-day creative market with foodstands, music & kids activities. This edition combined with Vurige Tongen (poetry, art & music) and Openbare Werken, Ruigoord’s Open Ateliers!

Besides 50 stands with fashion, art, lifestyle and wonderful food you can visit all Ruigoord ateliers and enjoy three days of art, poetry, theatre and music.

Free entrance!

The market takes place every day from 12.00-22.00.


Sun 4 June 12.00-22.00 (1e Pinksterdag)


Mon 5 June 12.00-22.00 (2e Pinksterdag)

More info on the eventpage www.facebook.com/events/204906326643846/

To apply for a marketspot send pictures of your stand and products to martine@stormspace.nl

Voor verdere informatie zie: http://ruigoord.nl/evenementen/ruigmarkt-3-4-5-juni/

Geplaatst in Indianen

Kleding inzameling Stichting Kaikoesie

Posted on 19 mei 2017 by stichtingkaikoesie

https://stichtingkaikoesie.wordpress.com/2017/05/19/kleding-inzameling-stichting-kaikoesie/

Stichting Kaikoesie gaat kleding inzamelen om de vrouwen in onze gemeenschap die zich hebben aangemeld economisch weerbaar te maken.

Alle kleding voor, dames heren, kinderen baby tiener en jong volwassenen zijn welkom. Schoenen en tassen zijn ook welkom. Wilt u de kleding wassen en opvouwen en in plastic zakken afleveren. Voor adres afleveren neem contact op met 0641138921. Wij gaan ongeveer een maand inzamelen daarna zullen wij de dozen opsturen naar de verschillende vrouwen en vrouwenorganisaties in de dorpen. De inzameling begint vandaag en stopt op zaterdag 17 juni 2017.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Kaikoesie voorzitter op 0641138921.

Met vriendelijke groet, Inge Pierre voorzitter stichting Kaikoesie.

Voor meer informatie zie: https://stichtingkaikoesie.wordpress.com/2017/05/19/kleding-inzameling-stichting-kaikoesie/

Geplaatst in Indianen

De Watra Ingi winti

24-02-2005 11:16- permalink– in WINTI

De watra ingi winti valt onder het element water. De watra ingi winti is een mooie en vrolijke winti. Een watra ingi winti manifesteert zich met al zijn trost maar ook met bescheidenheid. Hij is parmantig in zijn houding en deftig in zijn doen.

Als hij zich openbaart, doet hij dit met veel bescheidenheid, beleefdheid en eer, en zo begroet hij dan alle aanwezigen. Deze winti laat degene bij wie hij zich openbaart, aan de aanwezigen vragen hoe het met hen is. Mocht iets hem opvallen bij één der aanwezigen, dan laat hij dat ook gelijk weten. Is het een probleem of iets wat niet voor een ieders oor geschikt is, dan zal hij de persoon in kwestie apart roepen en dit in alle bescheidenheid vertellen.

Ook bij de ingi winti ( ingi = indiaan) is er verscheidenheid in rang en stand.

Eén ervan is de Papa ingi of Kapting ingi (= kapitein indiaan = hoofd van het dorp) of Piai man (=medicijnman).  Een kapting ingi winti kan ook een goede ziener en genezer zijn.  De Papa ingi, Kapting ingi of Piai mang verricht goed werk binnen de winti cultuur. Behalve dat het een goede genezer is, is het ook een goede medicijnman of medicijnvrouw. Alom bekend zijn de formidabele kruiden voor allerlei kwalen en ziekten die deze winti kan prepareren. Daarnaast drijft hij ook boze geesten uit, die bezit van mensen nemen.

 

Deze kwade geesten kunnen echter ook door negatieve magiers naar hun vijanden gezonden worden om die een kop kleiner te maken. 

Als de bezwering goed gestructureerd is kan het bij de persoon waarvoor deze bestemd is, behoorlijk veel schade aanrichten en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Dit noemt men kortweg een “wisi”op iemand  bezweren. Dit is de droevige keerzijde van het spirituele,  wat totaal niets te maken heeft met het winti gebeuren. 

Meestal heeft een ingi winti een aversie van geesten (jorka’s), echter de kapting ingi winti niet. Waarom dat zo is, weet niemand. Als iemand bezeten is van een negatieve geest (negatieve jorka) kan de ingi winti  precies vertellen hoe dat komt, of door wie de jorka gestuurd is.  Dit doet hij gedetailleerd, hij vertelt zelfs hoe laat het was en op welke dag dit gebeurde.  Echter de jorka zelf weghalen, doet hij niet. Dat laat hij liever aan de Kromantie winti of een andere obia over.

 

Een Ingi winti kan heel mooi dansen, door zijn vrolijke aard.  Op feesten is het de Ingi winti die in de meeste gevallen, zijn mooie danskunsten vertoont via degene bij wie hij zich openbaart. Hij vrolijkt de ganse boel op en maakt heel veel plezier. De Ingi muziek is ook heel erg vrolijk van toon. Het klinkt vooral melancholisch en is ook een ode aan het dagelijkse leven.  Heel vaak ook laten ze in hun liederen merken hoe ondankbaar de mens kan zijn. De gebreken en tekortkomingen van de mens stellen ze aan de orde.

De favoriete sieraden van de watra Ingi zijn:

  • Een ring met rode steen (granaat) (robijn) (bloed koraal),

  • Een bótó ketting met ingi boka kralen en een ankerhanger,

  • Een lontai ketting met kokritji’s (soort kralen),

  • Een tárráté ketting met gouden dollar

  • Soms draagt men ook een pijl en boog hanger

  • Wat sommige ingi winti’s ook mooi vinden zijn ingi boka kralen geregen aan elkaar tot een ketting.

 

Bron: Dhr Agansu Gingetongo